آموزش افترافکت Adobe After Effects

آموزش افترافکت Adobe After Effects (2024)

قسمت آخر اضافه شد.
مدت زمان: 500دقیقه کشور: ، رده سنی:

After Effects به خوبی با سایر نرم‌افزارهای Adobe مانند Photoshop, Illustrator, و Premiere Pro ادغام می‌شود. این امر اجازه می‌دهد که کاربران به آسانی بین برنامه‌ها جابجا شده و پروژه‌های خود را با بهترین کیفیت به اتمام رسانند. After Effects ابزاری قدرتمند برای کسانی است که به دنبال ایجاد انیمیشن‌های حرفه‌ای، جلوه‌های ویژه، و موشن گرافیک‌ها هستند. امکانات فراوان و پشتیبانی گسترده‌ای که از سوی جامعه کاربری و توسعه‌دهندگان ارائه می‌شود، این نرم‌افزار را به انتخاب اول بسیاری از متخصصان در این زمینه تبدیل کرده است.

رضایت کاربران
80% (5 رای)
حجم مصرفی شما نیم بها محاسبه می‌شود.
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.
قسمت بیست و یکم
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.
قسمت بیست و دوم
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.
قسمت بیست و سوم
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.
قسمت بیست و چهارم
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.
قسمت بیست و پنجم
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.
قسمت بیست و ششم
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.
قسمت بیست و هفتم
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.
قسمت بیست و هشتم
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.
قسمت بیست و نهم
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.
قسمت سی و چهارم
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.
قسمت سی و پنجم
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.
قسمت سی و هفتم
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.
قسمت سی و هشتم
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.
قسمت چهل و یکم
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.
قسمت چهل و دوم
نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد.

After Effects به‌عنوان یک ابزار استاندارد صنعتی در زمینه انیمیشن و جلوه‌های ویژه شناخته شده و مورد استفاده فیلم‌سازان، طراحان موشن گرافیک، انیماتورها، و طراحان گرافیکی قرار گرفته است. این نرم‌افزار انواع مختلفی از ابزارها را برای ساخت انیمیشن، اضافه کردن جلوه‌های بصری، ترکیب عناصر ۳ بعدی و ۲ بعدی و اصلاح رنگ فراهم می‌کند
1.انیمیشن و ایجاد حرکت
-لایه‌ها و کی‌فریم‌ها:امکان ایجاد حرکت برای اشیا با استفاده از کی‌فریم‌ها. کار با لایه‌های مختلف و انیمیت نمودن آن‌ها به صورت جداگانه.
-موشن گرافیک:طراحی عناصر متحرک به منظور توضیح یا زیبا کردن صحنه‌ها.
2. جلوه‌های ویژه:
– استفاده از پلاگین‌ها:برای ایجاد جلوه‌های خاص می‌توان از پلاگین‌های متعددی استفاده کرد.
– جلوه‌های بصری:ساخت و اصلاح جلوه‌های بصری پیچیده مانند حرکت دوربین در محیط سه‌بعدی.
3.کامپوزیتینگ و ترکیب عناصر
– روتوسکوپینگ: جداسازی و استخراج عناصر از بک گراند.
-کلیدسازی و کروماکی:حذف پس‌زمینه‌های سبز یا آبی برای مواقعی که نیاز به جایگذاری پس‌زمینه جدید است.
4. تصحیح و تعدیل رنگ:
– تنظیم رنگ: بهبود تصاویر از لحاظ رنگ و نورپردازی برای ایجاد هماهنگی بیشتر بین صحنه‌ها.
– گرید رنگ: ایجاد تغییرات رنگی برای افزایش جلوه هنری فیلم.
5. قابلیت‌های پیشرفته:
-عناصر ۳ بعدی:ادغام عناصر سه‌بعدی با ویدیوهای دو بعدی برای ایجاد صحنه‌هایی با عمق بیشتر.
-تعقیب حرکت: پیگیری حرکت اشیاء در ویدیو برای اضافه کردن جلوه‌های پیچیده.

After Effects به خوبی با سایر نرم‌افزارهای Adobe مانند Photoshop, Illustrator, و Premiere Pro ادغام می‌شود. این امر اجازه می‌دهد که کاربران به آسانی بین برنامه‌ها جابجا شده و پروژه‌های خود را با بهترین کیفیت به اتمام رسانند.
After Effects ابزاری قدرتمند برای کسانی است که به دنبال ایجاد انیمیشن‌های حرفه‌ای، جلوه‌های ویژه، و موشن گرافیک‌ها هستند. امکانات فراوان و پشتیبانی گسترده‌ای که از سوی جامعه کاربری و توسعه‌دهندگان ارائه می‌شود، این نرم‌افزار را به انتخاب اول بسیاری از متخصصان در این زمینه تبدیل کرده است.

کاربری و تکنیک های مورد استفاده

استفاده از نرم افزار افتر افکت در صنعت سینما و تصویر متحرک یکی از اجزای اساسی در ایجاد افکت‌های ویژه، جلوه‌های ویژه و انیمیشن می‌باشد. این نرم افزار، قدرتمندترین ابزار برای انجام کارهای مربوط به تدوین و انیمیشن سازی است و به شما امکان می‌دهد تا از افکت‌ها و جلوه‌های ویژه حرفه‌ای استفاده کنید.

از افتر افکت می‌توان برای ایجاد افکت‌های ویژه مانند انفجارها، افکت‌های آبی، افکت‌های آتش، افکت‌های حرکت دوربین، افکت‌های نور و سایه، افکت‌های صوتی و بسیاری از افکت‌های دیگر استفاده کرد. این نرم‌افزار قدرتمند به شما امکان ساخت تصاویر متحرک، جلوه‌های ویژه، و انیمیشن‌های سه بعدی را می‌دهد.

  • زبان: انگلیسی، اسپانیایی
  • نویسنده: آموزش افترافکت

هنوز نظری ثبت نشده است.

اولین نفری باشید که نظر خود را ثبت می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه داستان فیلم را اسپویل می‌کند؟

میمیک سینمایی و آموزشی چیست ؟

کلاس‌های آموزشی و تحلیلی آنلاینی هستند که امکان یادگیری عملی مهارت‌ها و استفاده از ابزار مناسب و نیاز یک حرفه یا پروژه خاص هنری را یاد بگیرید . این کلاس ها در میمیک این فرصت را برای هنرجفراهم کرده است که در هر مکان و زمانی مباحث تئوری و عملی تخصصی هر رشته و گرایش هنری را در دست داشته باشند با میمیک همراه شو و تجربه یادگیری خودت را با سایر هنرجویان و همکلاسی‌ها به اشتراک بگذارید

اشتراک تهیه کرده ام اما هنوز فعال نشده ؟

اگر مشکلی در فعال شدن اشتراک بعد از پرداخت موفق دارید از طریق بخش تیکت ها در پنل کاربری مشکل را با پشتیبانی در میان بگذارید تا سریع ترین وقت ممکن حل شود.

آیا کلاس مورد نظر مارو قرار میدهد؟

بله کلاس درخواستی خود را از پنل کاربری درخواست دهید تا قرار گیرد.

چرا از خارج از کشور نمی‌توانیم دانلود کنیم؟

برای مسائل کپی رایت دسترسی دانلود از خارج ایران بسته میباشد لذا اگر از ابزار های تغییر IP استفاده میکنید آنرا خاموش کرده و با IP ایران وارد سایت شوید.

نحوه مصرف اینترنت در میمیک سینمایی و آموزشی به چه صورت است ؟

ترافیک شما در سایت و اپلیکیشن های میمیک سینمایی و آموزشی بصورت نیم بها محاسبه میگردد