جدول فروش فیلم بین المللی

10 فیلم برتر باکس آفیس این هفته

رتبه فیلم تعداد هفته‌های نمایش (میلیون دلار) فروش کل
(میلیون دلار)
۱ Kung Fu Panda 4 ۱ ۵۷٫۹ ۵۷٫۹
۲ Dune: Part Two ۲ ۴۶٫۲ ۱۵۷٫۲
۳ Imaginary ۱ ۹٫۹ ۹٫۹
۴ Cabrini ۱ ۷٫۱ ۷٫۱
۵ Bob Marley: One Love ۴ ۴٫۰ ۸۹٫۳
۶ Ordinary Angels ۳ ۱٫۹ ۱۶٫۰
۷ Madame Web ۴ ۱٫۱ ۴۲٫۶
۸ Migration ۱۲ ۱٫۰ ۱۲۵٫۲
۹ Yolo ۱ ۰٫۸ ۰٫۸
۱۰ The Chosen ۲ ۰٫۷ ۶٫۵